Usluga izrade i emitiranja TV priloga

Naslov:
Poziv na dostavu ponuda 15 – 21 JN

01-Poziv-na-dostavu-ponuda-15-21

PRILOG I Ponudbeni list

PRILOG II Troškovnik

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Pročitajte još

Objava članaka u novinama i portalima, evidencijski broj: 13-20 JN

DOKUMENTACIJA O NABAVI 01-Dokumentacija-o-nabavi-2 PRILOG 2 Ponudbeni list PRILOG 3 Troškovnik Odluka o odabiruPreuzmi

Povećaj/smanji veličinu fonta