NATJEČAJ za radno mjesto – Suradnik na projektima – Koordinator radova – 1 izvršitelj/ica

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog regionalnog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija, broj poziva: KK.08.1.3.04, Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec (svojstvo: nositelj na projektu) objavljuje:

NATJEČAJ za radno mjesto

Suradnik na projektima – Koordinator radova – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) u trajanju 8 mjeseci.

Opis posla:

 • Komunikacija s izvođačem radova i stručnim nadzorom
 • Dnevna prisutnost na gradilištu
 • Sudjelovanje na tjednim koordinacijama
 • Nadzor nad dinamikom izvođenja građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova
 • Sudjelovanje u ishođenju uporabne dozvole

Uvjeti:

 • SSS ili VSS građevinskog smjera
 • Radno iskustvo u građevinskoj djelatnosti
 • Iskustvo u vođenju i/ili  nadzoru građevinskih radova

Mjesto rada:

 • Područje grada Čakovca

Od kandidata se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti radu, komunikativnost, informatička pismenost.  

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 • Zamolba za posao
 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

Kandidati dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu predočiti će izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se osobno ili poštom na adresu Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, 40 000 Čakovec najkasnije do 10. veljače 2021. godine, s obveznom naznakom na omotnici „za Natječaj za radno mjesto“. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: info@crveni-kriz-cakovec.hr

Pročitajte još

ZAVRŠETAK PROJEKTA READY2HELP – PRIPREMA I ODGOVOR MLADIH NA KRIZNE SITUACIJE

Dvogodišnji Erasmus+ projekt Ready 2 Help – priprema i odgovor mladih na krizne situacije provodila su tri …

Povećaj/smanji veličinu fonta