Volonteri i djelatnici društava Crvenog križa Čakovec, Koprivnica i Varaždin u provedbi novog projekta

Krajem srpnja započela je provedba projekta Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize čiji nositelj je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec.

Projektom se nastoji ojačati kapacitete društava Crvenog križa za reagiranje u hitnim slučajevima i u kriznim situacijama na području Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije, stoga su partneri u projektu Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Varaždin.

Glavne aktivnosti projekta su edukacije za djelatnike i volontere na teme logistike i organizacije te koordinacijom ljudskim i materijalnim resursima tijekom kriznih situacija. Osim toga, u sklopu projekta  nabaviti će se i program za brže i efikasnije praćenje humanitarne pomoći, a organizirati će se i volonterske aktivnosti pružanja psihosocijalne podrške za 200 korisnika diljem tri županije.

Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 444.343,76 kuna, a provedba projekta trajati će do 28. studenog 2023. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost GDCK Čakovec.

Pročitajte još

Natječaj za volontiranje u podršci djeci pri učenju

Želite biti društveno korisni, a ne znate kako? Možete započeti tako da mijenjate svijet jednog …

Povećaj/smanji veličinu fonta