Jednostavna nabava

Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu

Naslov:Poziv na dostavu ponuda 15 – 20 JN 03-Poziv-na-dostavu-ponuda-15-20-JN PRILOG I Ponudbeni list PRILOG II Troškovnik PRILOG III Izjava o nekažnjavanju PRILOG IV Izjava o iskustvu angažiranog stručnjaka Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Više...
Povećaj/smanji veličinu fonta