Centar PrInOS – pružanje inkluzivnih oblika skrbi

Gradsko Društvo Crvenog križa Čakovec krenulo je s realizacijom novog EU projekta financiranog bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj te Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. u stopostotnom iznosu od 13.999.174,97 HRK.

Nositelj projekta: Gradsko Društvo Crvenog križa Čakovec

Partneri na projektu: Grad Čakovec, Centar za socijalnu skrb Čakovec te Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Razdoblje provedbe projekta: 08.11.2018. do 08.11.2021. godine.

Voditeljica projekta: Vlatka Vincetić, mag.act.soc.

Provedbom projekta Centar PrInOS – pružanje inkluzivnih oblika skrbi (broj ugovora KK.08.1.3.04.0010), rekonstruirat će se i dograditi objekt koji će se razviti u centar u okviru kojeg će se na području Međimurske županije pružati nove izvaninstitucionalne usluge usmjerene na beskućnike te starije i nemoćne osobe u lokalnoj zajednici.

U Međimurskoj županiji u ovom trenutku ne postoji sustavan oblik skrbi za beskućnike, dok se pružatelji usluge pomoći u kući na terenu suočavaju s poteškoćama osiguravanja toplog obroka starijim i nemoćnim osobama, budući da se za pripremu samih obroka snalaze kroz suradnju s lokalnim ugostiteljima. U skladu s identificiranim potrebama u zajednici, Centar PrInOS u okviru svoje djelatnosti stoga će pružati tri oblika usluga. Usluga organiziranog stanovanja bit će namijenjena za  beskućnike koji će samostalno živjeti u 5 stambenih jedinica, uz potrebnu stručnu podršku koja će biti osigurana kroz uslugu poludnevnog boravka. Organiziranim stanovanjem beskućnike će se dovesti u dinamičan i interaktivan položaj te im se dati šansu za značajnije životne promjene i izlazak iz nepovoljnog statusa. Treći oblik usluge usmjerit će se na starije i nemoćne osobe. Nerijetko se suočavamo s činjenicom da osobe koje nemaju zadovoljene osnovne životne potrebe, poput toplog obroka, te ovise o pomoći drugih uslijed neadekvatne skrbi u zajednici odlaze u institucionalni smještaj, što nam pokazuje kako je osiguranje prehrane jedan od osnovnih načina suzbijanja siromaštva i prevencije institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba. Centar PrInOS time će za ranjive korisnike u zajednici omogućiti pripremu toplih obroka te im iste dostavljati, čime će se na terenu u potpunosti omogućiti pružanje socijalne usluge pomoći u kući.

Projektne aktivnosti provode se u cilju smanjenja broja korisnika institucijskog oblika skrbi i prevencije institucionalizacije ranjivih skupina, razvoja mreže izvaninstitucionalnih usluga i službi podrške u zajednici te unaprjeđenja socijalne uključenosti beskućnika te starijih i nemoćnih osoba, kojima će se razvojem Centra PrInOS omogućiti neovisan i dostojanstven život.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenoga križa Čakovec.

Povećaj/smanji veličinu fonta