Usluga izrade i emitiranja TV priloga

Naslov:
Poziv na dostavu ponuda 15 – 21 JN

01-Poziv-na-dostavu-ponuda-15-21

PRILOG I Ponudbeni list

PRILOG II Troškovnik

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Povećaj/smanji veličinu fonta