Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu

Naslov:
Poziv na dostavu ponuda 15 – 20 JN

03-Poziv-na-dostavu-ponuda-15-20-JN

PRILOG I Ponudbeni list

PRILOG II Troškovnik

PRILOG III Izjava o nekažnjavanju

PRILOG IV Izjava o iskustvu angažiranog stručnjaka

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Pročitajte još

Poziv na dostavu ponuda – Financijska revizija projekta

01 Poziv na dostavu ponuda Prilog I Ponudbeni list Prilog II Troškovnik

Povećaj/smanji veličinu fonta