JAVNI NATJEČAJ – djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II, Broj poziva: UP.02.1.1.13, projekt Zaželi Čakovec, kodni broj: UP.02.1.1.13.0044, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec (svojstvo: partner na projektu) objavljuje:


JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 1. djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju – 2 osobe, određeno vrijeme puno radno vrijeme
  Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 11 mjeseci, probni rok u trajanju od mjesec dana
  Opis posla:
  Održavanje čistoće stambenog prostora,
  Dostava, nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  Organiziranje prehrane, priprema obroka u kućanstvu korisnika,
  Pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
  Podrška pri socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava,
  Pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženje,
  Primjena uputa iz sigurnosti na radu i sigurnosti od požara.

Uvjeti:
Punoljetnost
Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
Prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave
Mjesto rada:
Područja grada Čakovca i okolica

Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Čakovca, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene s područja JLS Čakovec.
Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i/ili nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:
– Zamolba za posao
– Životopis
– Preslika osobne iskaznice
– Preslika dokaza o završenoj školi
– Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave natječaja)
– Vlastoručno potpisanu Izjavu kandidatkinje da je suglasna sa svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja
– Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o suglasnosti na osposobljavanje
Kandidatkinje dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužne su predočiti originalnu dokumentaciju. Izjave o suglasnosti za kandidatkinje su dostupne na internetskim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, a mogu se preuzeti i u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Čakovec.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će pozvani na razgovor.
Prijava na Natječaj dostavlja se osobno ili poštom na adresu Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, 40 000 Čakovec najkasnije do 02. listopada 2020. godine, s obveznom naznakom na omotnici „za Natječaj“.
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: info@crveni-kriz-cakovec.hr

Pročitajte još

Javni poziv za prijam u radni odnos – stručni suradnik/ica u Službi za humanitarnu djelatnost i socijalne usluge Gradskog društva Crvenog križa Čakovec – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa Stručni suradnik/ica u Službi za humanitarnu djelatnost i socijalne usluge Gradskog …

Povećaj/smanji veličinu fonta