Poziv na dostavu ponuda – Financijska revizija projekta

01 Poziv na dostavu ponuda

Prilog I Ponudbeni list

Prilog II Troškovnik

Pročitajte još

Objava članaka u novinama i portalima, evidencijski broj: 13-20 JN

DOKUMENTACIJA O NABAVI 01-Dokumentacija-o-nabavi-2 PRILOG 2 Ponudbeni list PRILOG 3 Troškovnik Odluka o odabiruPreuzmi

Povećaj/smanji veličinu fonta