Promidžba i vidljivost projekta, evidencijski broj: 12-20 JN

Dokumentacija o nabavi:

01-Dokumentacija-o-nabavi

Prilog 1: Ponudbeni list – [PREUZIMANJE – .doc (26 KB)]

Prilog 2: Troškovnik – [PREUZIMANJE – .xlsx (13 KB)]

Prilog 3: Izjava PREUZIMANJE

Pročitajte još

Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu

Naslov:Poziv na dostavu ponuda 15 – 20 JN 03-Poziv-na-dostavu-ponuda-15-20-JN PRILOG I Ponudbeni list PRILOG II …

Povećaj/smanji veličinu fonta