Promidžba i vidljivost projekta, evidencijski broj: 12-20 JN

Dokumentacija o nabavi:

01-Dokumentacija-o-nabavi

Prilog 1: Ponudbeni list – [PREUZIMANJE – .doc (26 KB)]

Prilog 2: Troškovnik – [PREUZIMANJE – .xlsx (13 KB)]

Prilog 3: Izjava PREUZIMANJE

Pročitajte još

Poziv na dostavu ponuda – Financijska revizija projekta

01 Poziv na dostavu ponuda Prilog I Ponudbeni list Prilog II Troškovnik

Povećaj/smanji veličinu fonta