Korak prema održivosti

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Partneri: Osnovna škola Donji Kraljevec i Osnovna škola Podturen

Opći cilj projekta je ojačati kompetencije djece u području održivog razvoja i unaprijediti aktivno sudjelovanje djece i roditelja u održivom razvoju lokalne zajednice.

Specifični ciljevi:

  1. Povećati znanje učenika 4. razreda osnovne škole o održivim ponašanjima i zdravom stilu života.
  2. Poticati obiteljsko volontiranje u školskom okruženju s naglaskom na ekološko osvještavanje i razvoj solidarnosti spram potreba drugih.

Glavne aktivnosti projekta:

  1. održavanje interaktivnih radionica s učenicima četvrtog razreda, a koje obuhvaćaju teme poput očuvanja i zaštite zdravlja, zaštite okoliša, sigurnosti djece i stjecanja osnovnih humanih vrednota.
  2. provedba obiteljskih volonterskih akcija – Program će, osim interaktivnih radionica za učenike, uključivati i volonterske aktivnosti koje će omogućiti učenicima da naučeno znanje iskustveno dožive. Uključivanjem roditelja u aktivnosti volontiranja nastojat će se potaknuti razvoj i jačanje sposobnosti obitelji da prosuđuju i biraju u korist održivog razvoja i stvoriti pozitivno i poticajno okruženje za učenike u kojem mogu učiti, razvijati se i primjenjivati održivo ponašanje u svakodnevnom životu.

Projektne aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a više o projektu i njegovim aktivnostima možete pročitati na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Čakovec.

Povećaj/smanji veličinu fonta