Naslovnica / Tijela GDCK Čakovec i službeni dokumenti

Tijela GDCK Čakovec i službeni dokumenti

Radom Hrvatskog Crvenog križa upravljaju tijela GDCK Čakovec – Skupština, predsjednik i potpredsjednici, Odbor, ravnatelj i Nadzorni odbor.

Skupština GDCK Čakovec je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja.
Predsjednik GDCK Čakovec je predsjednik Skupštine i predsjednik Odbora. GDCK Čakovec ima dva potpredsjednika.
Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad GDCK Čakovec između sjednica Skupštine.

SKUPŠTINA

Sjednice

 1. sjednica 26.01.2017. – poziv
 2. sjednica 15.12.2017. – poziv
 3. sjednica 27.04.2018. – poziv 
 4. sjednica 13.12.2018. – poziv 

Program rada

Financijski plan

Godišnje izvješće o radu

Godišnje financijsko izvješće

Grafički prikaz financijskog izvješća za 2018. godinu:

ODBOR

Sjednice

 1. sjednica 11.10.2017. – poziv 
 2. sjednica 22.11.2017. – poziv
 3. sjednica 14.12.2017. – poziv
 4. sjednica 22.01.2018.  – poziv 
 5. sjednica 29.03.2018. – poziv
 6. sjednica 25.04.2018. – poziv
 7. sjednica 30.05.2018. – poziv
 8. sjednica 02.08.2018. – poziv
 9. sjednica 20.09.2018. – poziv
 10. sjednica 23.10.2018. – poziv
 11. sjednica 20.11.2018. – poziv
 12. sjednica 12.12.2018. – poziv

OSTALI DOKUMENTI

 1. Izvješće o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2018. 
 2. Trogodišnji program rada pravne osobe koja podnosi zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
 3. Procedura za nabavu i zaprimanje roba, radova i usluga i proceduru zaprimanja, provjere i plaćanja računa