Podrška roditeljima u prenatalnoj i postnatalnoj skrbi djeteta

Nositelj programa: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Partner: Udruga Maja – Majčinstvo je avantura

Vrijeme provedbe: 01.09.2022.-31.08.2023.

Opći cilj provedbe projekta:

Smanjiti ranjivost trudnica i roditelja, posebice onih iz socijalno ugroženih skupina, te ih osnažiti za aktivno i odgovorno preuzimanje roditeljske uloge, na području Međimurske županije.

Opći cilj će se ostvariti putem ovih specifičnih ciljeva:

1. Pružati podrške sadašnjim i budućim roditeljima u prenatalnoj i postnatalnoj skrbi djeteta

2. Ojačati kapacitete stručnjaka koji rade u području zdravstvene i socijalne skrbi za pružanje podrške roditeljstvu

Glavne aktivnosti obuhvaćaju:

  • pružanje podrške ciljanoj skupini kroz individualni i grupni rad
  • razmjena znanja i iskustava među projektnim partnerima

Projektne aktivnosti provode se uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj teksta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojima uvjetima se ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.

Povećaj/smanji veličinu fonta