Natječaj

HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, Čakovec, objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

I.) Referent za socijalne i zdravstvene djelatnosti
– 1 izvršitelj/ica

Radni odnos zasniva se na određeno s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada.

Uvjeti:

  • SSS, VŠS u području zdravstvenog područja;
  • Izvrsno poznavanje rada na računalu;
  • Minimalno 1 godina radnog iskustva;
  • Izvrsno poznavanje engleskog jezika;
  • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;
  • Prethodno volontersko iskustvo u zdravstvenim i socijalnim aktivnostima.

Prednosti:

  • Sudjelovanje u projektima međunarodne suradnje;
  • Poznavanje dodatnog stranog jezika;
  • Iskustvo rada sa ranjivim skupinama.

Na Natječaj se imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. motivacijsko pismo,
2. životopis,
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (kopija svjedodžbe ili diplome),
4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjenju uvjeta propisanih posebnih zakonom,
6. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Kandidati dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužni su predočiti originalnu dokumentaciju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se elektroničkim putem, u roku od 8 dana od dana objave, na e-mail: info@crveni-kriz-cakovec.hr , s obveznom naznakom „za Natječaj“.

 

Pročitajte još

Hrvatski Crveni križ pokreće apel za pomoć stanovništvu Libije pogođenom poplavama, evo kako možete pomoći

Hrvatski Crveni križ pokreće apel za pomoć stanovništvu Libije pogođenom poplavama. Na području sjeveroistočne Libije …

Povećaj/smanji veličinu fonta