Brinem i djelujem za mentalno zdravlje ranjivih skupina

Nositelj programa: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Partner: Centar za socijalnu skrb Prelog i  Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Vrijeme provedbe: 03. studeni 2022. – 02. studeni 2023. (I. godina provedbe)

Opći cilj provedbe programa:

Opći cilj programa je unaprijediti mentalno zdravlje ranjivih skupina s područja Međimurske županije, dok su posebni ciljevi programa:

  1. Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim skupinama s područja Međimurske županije
  2. Razviti i povećati kompetencije stručnjaka i volontera u pružanju psihosocijalne podrške ranjivim skupinama
  3. Razviti program inkluzivnog volontiranja za ranjive skupine

Glavne aktivnosti obuhvaćaju:

  • pružanje podrške ciljanoj skupini kroz individualni i grupni rad
  • razmjena znanja i iskustava među projektnim partnerima

Projektne aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj teksta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojima uvjetima se ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.

Povećaj/smanji veličinu fonta