Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize

Korisnik: GDCK Čakovec

Partneri: GDCK Koprivnica i GDCK Varaždin

Cilj projekta: Ojačati kapacitete GDCK Čakovec, GDCK Varaždin i GDCK Koprivnica za reagiranje u hitnim slučajevima i u kriznim situacijama na području Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije

Glavne aktivnosti:

  1. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama);

2. Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje
volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini

3. Jačanje kapaciteta OCD-a za unaprjeđenje javne svijesti i aktivnosti
zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija

Šifra projekta: UP.04.2.1.11.0307

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 444.343,76 kn

Razdoblje provedbe: 28.07.2022.-28.11.2023.

Za više informacija: 040/395248 ili info@crveni-kriz-cakovec.hr

Projekt je odobren u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“. Više o ESI fondovima 2014.-2020. na: www.strukturnifondovi.hr , više o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ovdje , više o Europskom socijalnom fondu na: www.esf.hr

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost GDCK Čakovec.

Povećaj/smanji veličinu fonta