Što radimo

PRVA POMOĆ

Prva pomoć je skup postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj osobi ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu nesreće prije dolaska ekipe hitne pomoći, liječnika ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika. Ukupnim djelovanjem – postupcima prve pomoći, pozivom u pomoć i riječima utjehe nastoji se otkloniti neposredna opasnost po život, umanjiti bol i pružiti osjećaj sigurnosti kod ozlijeđene osobe ili naglo oboljele osobe. Ciljevi prve pomoći su spašavanje života, sprečavanje nastanka trajnih posljedica i skraćivanje trajanja liječenja i oporavka.

Prava pomoć kao djelatnost koju provodi GDCK Čakovec može se podijeliti na:

1. Osposobljavanje ekipa prve pomoći/ članova interventnog tima za djelovanje u katastrofama

Tečaj za osposobljavanje ekipa prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, epidemija i oružanih sukoba

2. Osposobljavanje djece, mladeži i odraslih osoba za pružanje prve pomoći 

a) Radionice obnavljanja znanja građana u pružanju prve pomoći – Program ovog tečaja prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa dobio je 2001. godine licencu Europskog referalnog centra za prvu pomoć. Tečaj u trajanju od 14 sati namijenjen je svim građanima koji žele steći znanje prve pomoći.

b) Obuka prve pomoći za djecu u osnovnim školama i za mladež u srednjim školama – Trenutno ne postoje standardizirani programi obuke prve pomoći za djecu i mladež. Obuka se provodi na razne načine, a najčešće kao dio programa za mladež.

3. Tečajevi pružanja prve pomoći za vozače

Tečaj se provodi kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima u trajanju od najmanje 9 nastavnih sati.

4. Tečajevi prve pomoći na radu

Tečaj se provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96) i Pravilnikom (NN 56/83). Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI

GDCK Čakovec u suradnji sa Odjel za transfuzijsku medicinu – Opća bolnica Varaždin organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi na području Međimurske županije.

SLUŽBA TRAŽENJA

Služba traženja kao osnovna djelatnost Crvenog križa spada uz prvu pomoć među najstarije aktivnosti ovog najvećeg humanitarnog pokreta u svijetu. Služba u svom radu primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada, a ovisno o konkretnom slučaju surađuje s raznim državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima koji su dužni i mogu u okviru svog djelokruga rada pružiti određene informacije i drugu pomoć kako bi se traženje moglo uspješno obaviti.

VOLONTIRANJE

Volonteri se uključuju u razne aktivnosti, ovisno prema vlastitim željama i interesima. Svaki volonter potpisuje Ugovor o volontiranju te mu se volonterske aktivnosti upisuju u volontersku knjižicu.

Tijekom 2018. godine 102 volontera GDCK Čakovec ostvarila su 4819 volonterskih sati.

ZAŠTITA I PROMOCIJA ZDRAVLJA

Preventivne zdravstvene programe GDCK Čakovec provodi redovito u svim općinama i gradovima Međimurske županije, s naglaskom na programe prevencije šećernih bolesti kod umirovljenika te programe usmjerene na povećanje svjesnosti osobne higijene kod djece i mladih.

SOCIJALNI PROGRAMI

GDCK Čakovec stalni je prikupljatelj humanitarne pomoći.

U sklopu udruge djeluje Socijalni dućan u kojem korisnici, ekonomski deprivirani građani, na mjesečnoj bazi dobivaju humanitarnu pomoć u obliku prehrambenog, a ponekad i higijenskog paketa.

U Suradnji s Centrom za socijalnu skrb Čakovec GDCK Čakovec identificira potrebite građane i na prikladan način pomaže im u njihovim nedaćama i potrebama.

PRIPREMA I ODGOVOR NA KATASTROFE

U radu GDCK Čakovec ustrojena su i opremljena 4 interventna tima čiji zadatak se odnosi na pripremu za djelovanje u kriznim situacijama koja obuhvaća planiranje, osposobljavanje (edukacije i vježbe timova), opremanje operativnih snaga te edukaciju stanovništva u svojstvu prevencije. Osim pripreme, timovi sudjeluju u fazi djelovanja u kriznim situacijama  gdje poduzimaju konkretne mjere ublažavanja štetnih posljedica krizne situacije i provodi aktivnosti pomoći osobama pogođenim kriznom situacijom i podrške operativnim snagama sustava civilne zaštite.

SPAŠAVANJE ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKA ZAŠTITA

GDCK Čakovec tijekom 2018. godine nabavilo je čamac za spašavanje tijekom poplava te je educiralo 20 članova interventnog tima za postupke spašavanja života na vodi.

ZAJEDNIČKE AKCIJE HCK

Uz sve aktivnosti i programe koje provodi, GDCK Čakovec redovito se uključuje u organizaciju i provođenje zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa:

  • Tjedan Hrvatskog Crvenog križa, 8.-15. svibnja;
  • Nacionalno natjecanje ekipa mladeži Hrvatskog Crvenog križa;
  • Tjedan borbe protiv TBC-a i ostalih plućnih bolesti, 14.-21. rujna;
  • Akcija “Solidarnost na djelu”, listopad;
  • Obilježavanje Dana dobrovoljnih davatelja krvi, 25. listopada;
  • Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotina i ovisnosti o drogama, 15. studenog – 15. prosinca;
  • Tjedan solidarnosti, 8.-15. prosinca;
  • Uključivanje u djelatnosti drugih organizacija koje su u skladu s ciljevima i zadacima Hrvatskog Crvenog križa (Svjetski dan zdravlja, 7. travnja, Svjetski dan prve pomoći, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 1. prosinca, Međunarodni dan volontera, 5. prosinca);
  • Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa
Povećaj/smanji veličinu fonta