NeOvisnost

Nositelj programa: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Partner: I. osnovna škola Čakovec

Vrijeme provedbe:

  1. godina provedbe: 01.01.-31.12.2020.
  2. godina provedbe: 01.01.-31.12.2021.
  3. godina provedbe: 01.01.-31.12.2022.

Opći cilj provedbe projekta:

  1. Suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom te rizično ponašanje djece vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi koji proizlaze iz općeg cilja su sljedeći:

  1. Uspostaviti program prevencije ovisnosti za učenike osnovne škole i program podrške za roditelje
  2. Podići razinu svijesti o prevenciji ovisnosti u osnovnim školama.

Glavne aktivnosti projekta su razvoj i provedba:

  1. programa „Želim biti snažan“ – To je preventivni program namijenjen djeci petog razreda osnovne škole. Cilj programa je informirati djecu o sredstvima ovisnosti, utjecati na njihova normativna uvjerenja, promovirati zdrav život, jačati njihove socijalne vještine i vještine donošenja odluka.
  2. programa „Želim podršku“ – To je program namijenjen roditeljima kojem je cilj unapređenje roditeljskih vještina u sprečavanju i smanjenju pojave ovisnosti među djecom.

Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva (80.000,00 kn po godini provedbe). Sadržaj dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojima uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.

Atmosferu s radionica možete pogledati i u promotivnom filmu nastalom u sklopu provedbe 1. godine projekta, na sljedećoj poveznici.

Povećaj/smanji veličinu fonta