Mobilni tim za podršku obiteljima u Međimurskoj županiji II

Nositelj programa: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Partner: Centar za socijalnu skrb Čakovec

Vrijeme provedbe:

1. godina provedbe: 01.09.2021.-31.08.2022.

2. godina provedbe: 01.09.2022.-31.08.2023.

Opći cilj provedbe projekta:

  1. Unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika romske zajednice s područja nadležnosti Centra za socijalnu skrb Čakovec i uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama.

Specifični ciljevi koji proizlaze iz općeg cilja su sljedeći:

  1. Pružanje podrške pripadnicima romske zajednice pomoću mobilnog tima, u njihovom domu.
  2. Jačanje kapaciteta i prijenos znanja među stručnjacima koji rade s romskom nacionalnom manjinom.

Rad Mobilnog tima obuhvaća:

  1. Pružanje usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške
  2. Odgojno-obrazovna podrška djeci i odraslima
  3. Individualni i grupni rad na teme odgovornog roditeljstva, odgoj i obrazovanje, osobni rast i razvoj, raspolaganje financijama, odgovorno seksualno ponašanje, tolerancija i odgovornost u društvu, prevencija ovisnosti, svih oblika nasilja i trgovanja ljudima

Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (240.000,00 kn po godini provedbe). Sadržaj dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojima uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta navedenog Ministarstva.

Povećaj/smanji veličinu fonta