Odziv

Jačanje sposobnosti prekograničnog odziva na prirodne nesreće
(Akronim: ODZIV)

Kratak opis projekta: Područje uz granicu između Slovenije i Hrvatske suočava se s različitim izazovima u području upravljanja rizicima i otklanjanja posljedica prirodnih katastrofa gdje je potreban zajednički pristup. Ti izazovi posebice uključuju poplave duž koridora rijeka Mure, Drave i Save.

Projektom ODZIV postavit ćemo temelje za zajednički odgovor ključnih dionika (vatrogasci, civilna zaštita, Crveni križ) s obje strane granice, čime ćemo ojačati sposobnost odgovora na prirodne nesreće u pograničnom području Slovenije i Hrvatske. U sklopu projekta izradit će se analiza sigurnosne situacije, ažurirati protokoli odgovora, uspostaviti nova prekogranična suradnja te uspostaviti obuka za prekogranično upravljanje rizicima i otklanjanje posljedica prirodnih katastrofa.

Uz izradu prekogranične karte ODZIV koja će pridonijeti zajedničkoj spremnosti odgovora na prirodne i druge nesreće partnerstvo će uspostaviti i centar za obuku POLIGON na otoku Krku. Centar za obuku će omogućiti obuku ronilaca spasilaca i postrojbi prve pomoći, koje će se istovremeno osposobljavati za obavljanje poslova iz svog područja, kao i za suradnju u prekograničnom području. Lokacija je odabrana jer pruža dovoljnu dubinu ronjenja za dobivanje i obnavljanje licenci ronioca spasioca, što se ne može jamčiti na rijekama ili slovenskoj obali.

Vodeći partner: Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor

Projektno partnerstvo: Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor, Javni zavod gasilska brigada Maribor, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec i Područna Vatrogasna Zajednica otoka Krka

Vrijeme provedbe: 01.03.2024. – 31.08.2026.

Proračun projekta: 1 040 800,00 EUR

Izvor financiranja: Interreg program Slovenija – Hrvatska 2021 – 2027

Povećaj/smanji veličinu fonta