YOUth support II – Savjetovalište za mlade

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Partner: Centar za socijalnu skrb Čakovec – Obiteljski Centar, SOS Dječje selo Hrvatska

Vrijeme provedbe: 01.01.2023.-31.12.2023.

Opći cilj programa:

1. Povećati dostupnost psihosocijalnih usluga u Međimurskoj županiji za mlade (15-30 godina) koji su u riziku od razvoja ovisničkog ponašanja i drugih rizičnih ponašanja

Specifični ciljevi koji proizlaze iz općeg cilja su sljedeći:

1. Povećati razinu znanja o štetnim posljedicama konzumiranja alkohola i
droge te drugih sredstava ovisnosti te povećati znanje o specifičnostima
mentalnog i fizičkog zdravlja mladih

2. Poticati mlade da aktivno i odgovorno preuzimaju odgovornost za svoje
mentalno i fizičko zdravlje

3. Jačanje kapaciteta i prijenos znanja stručnjaka koji rade u području pružanja podrške mladima

Glavne aktivnosti obuhvaćaju:

1. Individualni rad s mladima pružanjem socijalnog mentorstva

2. Grupni rad s mladima na teme prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog
zdravlja

3. Osiguravanje podrške mladima od strane vršnjaka pomagača

Projektne aktivnosti provode se uz financijsku potporu Središnjeg državnog
ureda za demografiju i mlade. Sadržaj dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojima uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta navedenog Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Povećaj/smanji veličinu fonta