Pružanje inkluzivnih oblika skrbi za beskućnike u Međimurskoj županiji

Nositelj programa: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Partner: Centar za socijalnu skrb Čakovec

Vrijeme provedbe:

1. godina provedbe: 01.09.2021.-31.08.2022.

2. godina provedbe: 01.09.2022.-31.08.2023.

Opći cilj programa:

  1. Povećati socijalnu uključenosti beskućnika na području Međimurske županije i uspostaviti koordiniran sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama.

Specifični ciljevi koji proizlaze iz općeg cilja su sljedeći:

  1. Pružiti potporu i podršku beskućnicima s ciljem njihove radne aktivacije i uključivanja na tržište rada.
  2. Omogućiti hitno zbrinjavanje beskućnika prilikom kriznih situacija i ekstremnih uvjeta.

Glavne aktivnosti obuhvaćaju:

  1. Aktivnosti radne aktivacije beskućnika sa svrhom stvaranja preduvjeta za uključivanje na tržište rada 
  2. Hitno zbrinjavanje beskućnika u kriznim i ekstremnim situacijama pružajući pomoć i podršku pri socijalnom uključivanju u području socijalnih prava, zdravstvene zaštite, socijalnog uključivanja i drugih aktivnosti.

Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojima uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta navedenog Ministarstva.

Povećaj/smanji veličinu fonta