Natječaj

HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, Čakovec, objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

I.) Referent za socijalne i zdravstvene djelatnosti
– 1 izvršitelj/ica

Radni odnos zasniva se na određeno s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada.

Uvjeti:

  • SSS, VŠS u području zdravstvenog područja;
  • Izvrsno poznavanje rada na računalu;
  • Minimalno 1 godina radnog iskustva;
  • Izvrsno poznavanje engleskog jezika;
  • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;
  • Prethodno volontersko iskustvo u zdravstvenim i socijalnim aktivnostima.

Prednosti:

  • Sudjelovanje u projektima međunarodne suradnje;
  • Poznavanje dodatnog stranog jezika;
  • Iskustvo rada sa ranjivim skupinama.

Na Natječaj se imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. motivacijsko pismo,
2. životopis,
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (kopija svjedodžbe ili diplome),
4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjenju uvjeta propisanih posebnih zakonom,
6. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Kandidati dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužni su predočiti originalnu dokumentaciju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se elektroničkim putem, u roku od 8 dana od dana objave, na e-mail: info@crveni-kriz-cakovec.hr , s obveznom naznakom „za Natječaj“.

 

Pročitajte još

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI U TRAVNJU 2024. godine

GDCK Čakovec organizira sljedeće akcije dobrovoljnog darivanja krvi: 22.04.2024. godine u ČAKOVCU od 11,00 do …

Povećaj/smanji veličinu fonta